خبر فوری: استقرار ۹۰ هزار نیروی پلیس برای کنترل عبور و مرور در فرانسه