داستان رستم و سهراب از زبان بردیا دانشور میهمان این هفته کافه لیت

کافه لیت در برنامه این هفته خود میزبان بردیا دانشور است. وی قصد دارد به تفسیری از داستان بپردازد که در اساطیر زروان آمده است و برخی از تناقضات در داستان را برجسته و آنها را از طریق اساطیر زروان توضیح دهد.
دانشور توضیح خواهد داد که رستم به هنگام کشتن سهراب می‌دانسته که وی پسرش می‌باشد اما چاره دیگری نداشته است و …..
بردیا دانشور، بست و نه ساله, ساکن آمستردام و دارای مدرک کارشناسی ارشد در مطالعات ادبی و مدرک کارشناسی ارشد در رشته فلسفه است.
او در حال حاضر بر روی پروژه تحقیقاتی پیدا کردن ریشه‌های فاشیسم در تعامل بین روشنگری و رمانتیسیسم فعالیت می‌کند.
برنامه این هفته کافه لیت روز جمعه 26 می ساعت 20:00 برگزار خواهد شد.

آدرس :Café du Pont Neuf

14Quai du Louvre, 75001 Paris

برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

18556015_1411317495573211_6233428915989526146_n