انجمن فرهنگی امید برگزار می‌کند: هفدهمین نشست گفتگو با موضوع «رابطه»

انجمن فرهنگی امید هفدهمین نشست گفتگوی خود را به موضوع «رابطه» اختصاص داده است.

این انجمن فرهنگی، همه هفته برنامه‌های مختلفی دارد که یکی از این برنامه‌ها، گفتگو به زبان فارسی است و شرکت کنندگان درباره موضوعات مختلف صحبت می‌کنند.

شرکت در این نشست برای همگان آزاد است و همه افراد می‌توانند در این نشست (با رعایت زمان صحبت کردن) به میزان یک‌سان صحبت کنند.

پرسش‌های بحث:
دیدگاه شما درباره رابطه یک زوج (عاطفی و جنسی) چیست و چه رابطه‌ای را رابطه‌ی ویژه می‌دانید؟
به نظر شما مرز بین «خیانت» در یک رابطه در کجا تعریف می‌شود؟ آيا این مرز را در یک عمل جنسی پنهانی می‌دانید یا فکر می‌کنید گستره‌ی خیانت حتی با یک نگاه یا گفتگوی متفاوت قابل تغییر است؟
طبق آمار منتشر شده، ازدواج سفید در ایران به شدت فراگیر شده و روابط در جامعه فعلی با ۱۰ سال قبل بسیار متفاوت شده است. شما روابط فعلی در جامعه ایران را چگونه تحلیل می‌کنید؟ فکر می‌کنید وضعیت روابط «بهتر» شده است یا «بدتر»؟

توجه: در این نشست، صرفا برای اعضای انجمن فرهنگی امید، هزینه نوشیدنی توسط انجمن پرداخت می‌گردد.

زمان: یکشنبه 23 اکتبر ساعت 17:00
نشانی:
Café Pigalle
22 Boulevard de Clichy, 75009 Paris
Métro: Pigalle ligne 2 et 12

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به کانال انجمن فرهنگی امید مراجعه کنید.