بررسی نشستی با عنوان «زنان در شعر و ادب فارسی» در پاریس

انجمن فرهنگ آزاد برنامه ای‌ روز ۲۵ اکتبر نشستی با عنوان «زنان در شعر و ادب فارسی» در پاریس برگزار می‌کند در این نشست مسعود شاهرخ میرشاهی سخنرانی خواهد کرد. همچنین در بخش دیگر این نشست  پری زنگنه چهره و صدای ماندگار ایران زمین در مورد کتاب جدید خود «آواز پری ها ،  سبک های  آوازی،  خاطرات هنری و تجربه های روی صحنه» سخن خواهد گفت.
اطلاعات بیشتر و نشانی برنامه:
Jeudi le 25 oct.  2018
Accueil : 18h30/ Début 19h00/ Fin : 21h
MVAC16
ASSOCIATION CULTURE LIBRE –  Sous-sol – Salle 1
14 Avenue René Boylesve
75016 Paris
Métro : Ligne 6  –  PASSY
Nahid Anzalichi : Tél.   06  25  47  63  63
présidente : Nahid Anzalichi ( Ph.D)