نشست گفتگو درباره «فرهنگ غذایی ایرانیان» در پاریس

پنجاه و چهارمین نشست گفتگوی انجمن فرهنگی امید با موضوع «فرهنگ غذایی ایرانیان» روز شنبه ۲۴ فوریه در پاریس برگزار خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید:

 

54