فروشگاههای ایرانی در فرانسه

جدول زیر لیست فروشگاههای ایرانی در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه است. اگر شما هم سوپرمارکت یا فروشگاه ایرانی  در فرانسه دارید که در لیست زیر نیست می‌توانید برای درج فروشگاه خود در تارنمای «ایرانیان فرانسه» با ما تماس بگیرید.

نامفعالیتآدرستلفنموارد دیگر
رضاسوپرمارکت7avenue de Périgueux 67800 Bischheim03.88.83.40.06
اسکانسوپرمارکت62bis rue des entrepreneurs 75015 Paris01.45.77.06.16
Gambettaسوپرمارکت 5 Rue Gambetta
64000 Pau
06.24.80.75.96
سپیدهسوپرمارکت62ter rue des entrepreneurs 7501501.45.78.13.24
Gourmandisesسوپرمارکت11rue Oberkampf 75011
Paris
01.43.38.70.20
بازارچهسوپرمارکت72rue des entrepreneurs 75015 Paris01.42.00.19.04
Araxسوپرمارکت3Rue de Turenne
38000 Grenoble
04.76.87.23.37
Le Vent de Perseسوپرمارکت 23rue Jean Larrivé 69003 Lyon04.72.60.97.65
نظمسوپرمارکت اینترنتی06.23.46.13.75http://www.nazm.fr/index.php
شیرین کامسوپرمارکت-شیرینی فروشی4rue Lobineau 75006 Paris01.40.51.00.86
سوپر ایرانسوپرمارکت3-9Rue des 3 Bornes, 75011 Paris09.67.11.40.50
شیواسوپرمارکت1rue Pièrre et Marie Curie 94000 Créteil 06.15.12.93.29
Délices de Persesسوپرمارکت اینترنتیSt-Priest 69800 0683016144https://www.delicesdeperse.fr/
Borosسوپرمارکت4rue Dalpozzo
06000 Nice
04.93.88.90.75
تهرانسوپرمارکت2rue Bastien Lepage 75016 Paris01.46.47.75.89