“بایدها و نبایدهای عرفی جامعه” موضوع جلسه گفتگوی آزاد انجمن فرهنگی امید

جلسه گفتگوی آزاد انجمن فرهنگی امید این هفته به موضوع “بایدها و نبایدهای عرفی جامعه” می‌پردازد. این برنامه روز یکشنبه 23 آوریل ساعت 17:00 برگزار می‌شود. برای اطلاع دقیق از این برنامه به پوستر خبر مراجعه کنید :

429836859_230896 - Copie