نوروز امسال در رستوران ایرانی پلاتو میل‌وش

رستوران ایرانی پلاتو میل‌وش برگزار می‌کند: نوروز به همراه رقص و موسیقی ایرانی در محل رستوران.

برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید:

norouz-final