اشعار رومی در شب‌نشینی این هفته کافه خیام

جلال الدین محمد بلخی که در کشورهای غربی به رومی مشهور است یکی از بزرگترین چهره های شعر فارسی است. رومی خالصانه از عشق و اسرار عشق می گوید و برای فهم اشعارش باید ابتدا به درک عمیق انسانیت رسید.

کافه خیام برنامه این هفته خود را به این شاعر اختصاص داده است تا در محیطی زنده و دوستانه اشعار رومی را زمزمه کند و قصه هایش را بازگوید.

این خوش‌نشینی 28 اوت 2016 ساعت 16:00 تا 23:00 برگزار خواهد شد.

آدرس: 9rue Vieux Colombier, 75006 Paris

ورود برای عموم آزاد است.