پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مدارس معماری در فرانسه

سفارت فرانسه در ایران فراخوانی برای پذیرش دانشجو در رشته معماری در دانشگاههای فرانسه ارائه کرده است. بر اساس این فراخوان جهت انجام این کار فرد متقاضی بایستی در ۲ مرحله درخواست خود را به انجام برساند:

• مرحله نخست: پرونده درخواست پذیرش به دفتر کامپوس فرانس
• مرحله دوم: گذراندن آزمون زبان فرانسهTCF-DAP

بر اساس گزارش سایت سفارت فرانسه در ایران، برای فرستادن پرونده ها باید به دفتر کامپوس فرانس مراجعه نمایید و امکان فرستادن مستقیم پرونده توسط متقاضی به موسسات آموزش عالی فرانسه وجود ندارد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و دانلود فرم‌های مرتبط این اینجا را کلیک کنید.