عکس‌های اختصاصی از بزرگداشت عبدالحمید اشراق

روز شنبه ۲۳ ژانویه مراسم بزرگداشت زنده‌یاد عبدالحمید اشراق در مرکز زرتشتیان پاریس برگزار شد.

عبدالحمید اشراق معمار، روزنامه نویس، موزیکولوگ و استاد دانشگاه بود که در دسامبر سال جاری درگذشت.

آقای اشراق در طول زندگی خود دو مجله موسیقی ایران و مجله فارسی-فرانسوی هنر و معماری (۱۹۶۷ – ۱۹۷۹) را بنیان گذاشت و سردبیری کرد. از او ۱۵ جلد اثر از نقشه شهرهای ایران را به فارسی و انگلیسی منتشر شده است.

عکسهای اختصاصی تارنمای «ایرانیان فرانسه» را از این مراسم مشاهده کنید:

eshragh5 eshragh6 eshragh7 eshragh8 eshragh9 eshragh10 eshragh11
eshragh13 eshragh14 eshragh15 eshragh16 eshragh17 eshragh18 Eshragh19