ساعت رسمی فرانسه صبح یکشنبه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود

هر سال در فرانسه دو بار ساعات رسمی کشور تغییر می‌کند. این تغییر یکبار در ماه مارس و بار دوم در ماه اکتبر صورت می‌گیرد تا در مصرف انرژی صرفه جویی شود و از روشنایی خورشید بیشتر استفاده گردد.

بدین ترتیب ساعت رسمی کشور در ساعت 2 صبح یکشنبه 25 مارس به جلو کشیده می‌شوند و 2 صبح به 3 صبح تغییر می‌یابد.

تلفن‌‌های هوشمند این تغییر ساعت را بصورت اتوماتیک انجام می‌دهند ولی افرادی که کارهای خود را با ساعت معمولی و عقربه‌ای پیش می‌برند باید این نکته را به خاطر داشته باشند که از فردا ساعت‌ رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده می‌شود.