شماره تلفن‌های ضروری در کشور فرانسه

چنانچه در فرانسه سکونت دارید و یا به عنوان گردشگر برای مدتی در این کشور به سر می‌برید توصیه می‌کنیم که شماره تلفن‌های ضروری را یادداشت کرده و به خاطر بسپارید :

18 : شماره تلفن آتش نشانی (Pompier) است که نه تنها در موارد آتش سوزی بلکه در دیگر موقعیت های خطرناک، نشت گاز، کمک‌های پزشکی می‌توانید شماره 18 را گرفته و مشکل خود را مطرح کنید.

15 : فوریت‌های پزشکی (SAMU)

17 : شماره پلیس

119 : در صورتی که شاهد خشونت و بدرفتاری با کودکان هستید می‌توانید با شماره 119 تماس گرفته و وضعیت را گزارش دهید.

114 : شماره، پیامک و فکس مخصوص افراد لال و ناشنوا

112 : شماره اورژانس در تمام کشورهای اروپایی

زمانی که به یکی از این شماره‌های ضروری تماس می‌گیرید حتما وضعیت، نام، آدرس و مکان دقیق خود را گزارش دهید تا از اتلاف وقت جلوگیری شود.

از سوء‌استفاده و یا استفاده بی‌جای این شماره‌ها جلوگیری کنیم تا کمک رسانی به کسانی که واقعا به کمک احتیاج دارند به خوبی انجام گیرد.

 

گردآوری و ترجمه : فهیمه اسدی روسی

مدرس و مترجم زبان فرانسه

traduction34.france@gmail.com