سمینار روان شناسی مهاجرت و سازگاری با محیط جدید برگزار شد

انجمن فرهنگی امید روز شنبه 22 ژوئیه سمیناری با عنوان «مهاجرت و سازگاری با محیط جدید» برگزار کرد. در این سمینار، دکتر مینا راد، استاد بازنشسته دانشگاه سوربون به سخنرانی پرداخت.

در این نشست که به زبان فارسی برگزار شد، گروهی از ایرانیان و افغانستانی‌ها شرکت کردند و در پایان نیز پرسش‌های خود را از خانم راد مطرح کردند.

در زیر چند عکس از این برنامه را مشاهده می‌کنید:IMG_0619 IMG_0617 IMG_0615