کنفرانس روز جهانی رفع خشونت علیه زنان در پاریس

صد و شصت و یکمین برنامه انجمن فرهنگی امید،‌ همکاری انجمن‌های Réseau Éducation Sans Frontières  و L’Institut des Citoyens به موضوع «رفع خشونت علیه زنان» اختصاص یافته است.

برای اطلاعات بیشتر و شرکت در برنامه، به پوستر زیر توجه کنید: