فرانسه در بالاترین سطح امنیتی و در حالت آماده‌باش قرار گرفت