انتشار کتاب نارسیس سهرابی درباره شهر تهران به زبان فرانسه

photo_۲۰۱۶-۰۳-۲۷_۱۴-۲۶-۳۳

به تازگی کتابی از نارسیس سهرابی با عنوان تأثیر انقلاب ایران بر فضاهای عمومی شهر تهران توسط  «خانه نشر دانشگاهی اروپا» منتشر شده است. 

این کتاب نتیجه‌ی تحقیقات میدانی مؤلف در فضای عمومی شهر تهران در دهه‌ی 1390 و نیز پژوهشی در تاریخ فضاهای شهری پیش از انقلاب اسلامی ایران است.

کتاب مذکور که شش فصل دارد، پس از مروری بر تاریخ دویست ساله شهر تهران با تأکید بر فضاهای عمومی، به بررسی جایگاه و مفهوم فضای عمومی شهر تهران در دورهی معاصر می‌پردازد.

این پژوهش در ادامه، با نگاهی کلی به دو مفهوم «محله» و «شهر»، فضای عمومی را به مثابه دیالکتیکی میان ساکنان شهر و نهادهای صاحب قدرت بررسی میکند. همچنین موضوعات دیگری چون بررسی فضاهای عمومی تهران به عنوان مکان ظهور قدرت حاکم، عرصه‌ای برای نمایش مدرنیزاسیون و یا اسلامی کردن جامعه، و نیز نگاهی به خصوصیات ساختار حکومتی ایران، پیش و پس از انقلاب اسلامی، از دیگر مباحث مطروحه در ادامه‌ی کتاب است.

978-3-639-62391-8-full
سپس با پژوهشی میدانی و با نگاهی به محله به عنوان کوچکترین واحد شهری، به بررسی روند شکل‌گیری، تغییرات و تکامل سه محله‌ی بریانک- هفت‌چنار، نارمک و شهرک غرب به عنوان نماینده‌ای از سه بافت و ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیِ مختلف، پرداخته شده است. از نگاهی دیگر، در این پژوهش میدانی، موضوعاتی چون تحلیل فرم و فضا، تعریف فضای عمومی، ارزشها و نیازهای ساکنان هر یک از این سه محله در مقیاس خرد، مورد بررسی قرار گرفته است. از دیگر ویژگی‌های این پژوهش می‌توان به بررسی فضاهای فرهنگی شهر تهران و روند تغییراتشان در سال‌های پیش و پس از انقلاب اسلامی در مقیاسی کلان، اشاره کرد.
بخش پایانی کتاب به طور تطبیقی، به بررسی فضاهای عمومی پیش از انقلاب و پس از انقلاب در دهه‌ی 1390 اختصاص دارد و نیز به سیاست‌های مدیریتی شهر تهران و میزان تأثیرگذاری آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر کالبد شهری می‌پردازد.