” تعدد دنیای ایران : ابعاد انسان‌شناسی” موضوع کارگاه دانشجویان دکترا در مرکز L’EHESS

جلسه هفته آینده کارگاه دانشجویان دکترا در مرکز L’EHESS به تحقیقات  و مطالعات میترا اصفری (دکترای انسان شناسی) به قوم شناسی بخشی از جامعه ایران می‌پردازند : جمع زنان و کودکانی که در چهارراه‌های تهران به گدایی مشغول هستند غالبا مورد بی‌توجهی مردم جامعه قرار می‌گیرند و “کولی” نامیده می‌شوند. آن‌ها به جامعه و قومی تعلق دارند که برای ایرانی‌ها و دانشگاهی‌ها شناخته شده نیست. در این جلسه به موضوع این قشر از جامعه ایرانی پرداخته می‌شود.

این جلسه روز پنج شنبه 2 فوریه 2017 ساعت 17:00 تا 19:00 برگزار می‌شود.

آدرس : Salle 662, 6e étage, bât. Le France, 190-198 av de France 75013 Paris.

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید با آدرس الکترونیکی  laetitia.fronval(at)ehess.fr, tara.mousavier(at)hotmail.fr مکاتبه کنید.

دانشجویان فوق لیسانس نیز می‌توانند در این جلسه شرکت کنند.

برای ورود به سایت این مرکز به اینجا مراجعه کنید.