کنسرت گروه موسیقی کاروان تریو در پاریس

کنسرت گروه موسیقی کاروان تریو در پاریس ۳ ژانویه بر روی کشتی.

برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر مراجعه کنید.

قیمت بلیط‌‌ :  ۱۵ یورو

تلفن: 0660473852