عشایر ایران و نمایش فیلم گبه ساخته محسن مخملباف در جشنواره تمدن‌ها

دومین جشنواره تمدن‌ها از روز شنبه 25 مارس 2017 آغاز شده است و تا 31 مارس در پاریس ادامه خواهد شد. برنامه‌های این جشنواره در روز سه شنبه 28 مارس به موضوع عشایر ایران اختصاص دارد. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به نمایش فیلم Grass در ساعت 16:30 با موضوع زندگی بختیاری‌های ایران و نمایش فیلم “گبه” ساخته محسن مخملباف در ساعت 19:00 اشاره کرد. نمایش این دو فیلم با حضور و معرفی بامشاد پورولی کارشناس سینمای ایران صورت خواهد گرفت. نمایشگاه عکس از عشایر، اجرای حرکات موزون با حضور رعنا گرگانی و میز گرد با موضوع عشایر و حضور ژان پیر دیگار در ساعت 20:30 از دیگر بخش‌های این روز از جشنواره تمدن‌هاست.

مکان : Festival des civilisations de l’INALCO
65rue des Grands Moulins 75013 Paris
RER C / M14 Bibliothèque François Mitterrand
BUS 27, 62, 64, 89, 132, 325, N131, T3

شرکت در این برنامه برای عموم رایگان و آزاد است.

برای آشنایی بیشتر با این رویداد به اینجا مراجعه کنید.

17097257_10155841241244112_2442182917804685666_o