مجموعه داستانی خلسه

درود فراوان. مجموعه داستانی خلسه در آمازون منتشر شد. خلسه شما را به گذشته ای نزدیک می برد و روزهای آشنایی را برای شما زنده می کند. با خرید کتاب های فارسی زبان در آمازون، از نویسندگان داخل کشور حمایت کنید. پیشاپیش سپاسگزار حمایت شما هستیم.