تازه ترین قوانین مربوط به راهنمایی و رانندگی در فرانسه اعلام شد

افزایش شدید استفاده از تلفن‌های هوشمند در هنگام رانندگی در فرانسه، دولت را بر آن داشته که جریمه های شدید تری را برای متخلفین در نظر بگیرد. بر این اساس تازه ترین قوانین راهنمایی و رانندگی در فرانسه اعلام شده است. برای اطلاعات بیشتر این گزارش را ببینید.