مستند جالبی درباره متروی پاریس به زبان فارسی

گروه تلویزیونی پرشیانا مستند جالبی به زبان فارسی از تاریخچه متروی پاریس تهیه کرده است که در زیر می‌توانید مشاهده کنید :