راهپیمایی بزرگ ایرانیان پاریس در حمایت از مردم ایران

راهپیمایی بزرگ در پاریس، یکشنبه، دوم اکتبر از ساعت ۱۵/ مسیر راهپیمایی از میدان ریپوبلیک به سمت ناسیون.
زن، زندگی، آزادی
برای مرتب‌سازی بر اساس نام کوچک اینجا را کلیک کنیدبرای مرتب‌سازی بر اساس نام خانوادگی اینجا را کلیک کنیدلینک کتاب
سعیدجعفریhttps://www.youtube.com/watch?v=vT4PJRcwkaU&t=15s
امیدکشتکارhttps://www.aliexpress.com/p/order/index.html
مهرابآریایی
حسینرونقی
مجیدتوکلی
آریانجاتی
مهردادخوانساری
رهاایرانی
بابکرفیعی