سیر تحول موسیقی دستگاهی ایران؛ از گذشته تا امروز

کارگاه موسیقی انجمن فرهنگی بهار نشستی با موضوع «سیر تحول موسیقی دستگاهی ایران؛ از گذشته تا امروز» برگزار می‌کند. در این نشست قرار است دکتر محمدعلی مرآتی، عضو مرکز تحقیقات اتنوموزیکولوژی پاریس درباره آسیب‌شناسی شیوه‌های اجرایی معاصر موسیقی سخنرانی کند.

این نشست روز شنبه، ۳۱ اکتبر و از ساعت ۱۴:۳۰ در منطقه پاریس ۱۲ برگزار می‌شود.

نشانی دقیق این نشست در پوستر منتشر شده از سوی کارگاه موسیقی انجمن فرهنگی بهار (پوستر زیر) درج شده است.

12112276_1017435108278210_4661706829081326549_n