تغییر ساعت رسمی فرانسه در روز یکشنبه 30 اکتبر

کشور فرانسه به مانند دیگر کشورهای اروپا دو بار در سال ساعت رسمی کشور را تغییر می‌دهد. این تغییر هر سال در آخرین یکشنبه ماه‌های مارس و اکتبر و در جهت استفاده بیشتر از روشنایی روز و کاهش مصرف انرژی انجام می‌شود.

این عمل برای اولین بار در آلمان و در سال 1916 رخ داد و انگلیس به سرعت از آن پیروی کرد. در کشور فرانسه قانون تغییر ساعت، سال 1917 به تصویب رسید.

بدین ترتیب راس ساعت 03:00صبح یکشنبه 30 اکتبر 2016 ساعت رسمی کشور یک ساعت به عقب کشیده خواهد شد.

dst_winter