نشستی با موضوع «روشنفکر چگونه خود را از خود می‌رهاند؟» در پاریس

کافه لیت قرار است نشستی با موضوع «روشنفکری» در پاریس برگزار کند. این نشست که با عبارت «روشنفکر چگونه خود را از خود می‌رهاند؟» نام گذاری شده، روز ۲۹ آوریل و از ساعت ۲۰ تا ۲۲ به نشانی زیر برگزار خواهد شد.

Café Du Pont Neuf
14
Quai du Louvre
75001 Paris, France
طبقه دوم

در این نشست مونیکا موسوی سخنرانی خواهد کرد. مونیکا موسوی دانشجو در مقطع دکترا در رشته علوم سیاسی در دانشگاه عالی علوم اجتماعی EHESS و در حال اتمام تز خود در رابطه با گفتمان نسل جدید روشنفکری و «روشنفکری واسط» در ایران بعد از انقلاب است.

کافه لیت در توضیح این نشست نوشته:
مفهوم سکولاریزاسیون در طول چند قرن گذشته تحولات مفهومی و معرفتی به خود دیده است. هرچند که مطالعه ی روند سکولاریزاسیون مستقلا به عنوان تجربه ای سیاسی و اجتماعی دارای اهمیت است، اما باید به خاطر داشت که هر جامعه ای ،از جمله جامعه ی ایران، این روند را به شیوه ی خاص خود تجربه می کند. امروزه در جوامع مسلمان، سکولاریزاسیون از جمله مسایلی است که نزد متفکرین و روشنفکران به «پروبلماتیک» تبدیل شده است. این امر بدان جهت است که سکولایزاسیون بنا به تجربه ی زیسته ی هر جامعه ای و شرایط خاص سیاسی اجتماعی اش با ارزش های کنونی گفتمان غالب جهانی از جمله دموکراسی، ناسیونالیسم، تکثرگرایی، … در ارتباط نزدیک قرار میگیرد. جامعه ی ایرانی که به عنوان جامعه ای در حال گذار به دموکراسی معرفی می شود به شیوه ی خود با سکولاریزاسیون درگیر می شود.