مراسم یادمان و رونمایی از اشعار کمال صفائي در پاریس

مراسم یادمان کمال رفعت صفائی یکشنبه ۱۶ ژوئن پاریس برگزار می شود. در  این مراسم همچنین از چندین اثر این شاعر رونمایی خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر به پوستر برنامه رجوع کنید.