نمايشگاه نقاشی و انیمیشن آذرخش فراهانى در پاریس

نمايشگاه نقاشی و انیمیشن آذرخش فراهانى دوم تا دهم نوامبر در پاریس برگزار می شود. . افتتاحيه دوم نوامبر، از ساعت ٤ تا٨ عصر. ساعت بازديد ١٠ صبح تا ٨ عصر و يكشنبه ها تا ٦ عصر.

نمايش انيميشن در افتتاحيه و روزهاى سوم و نهم و دهم نوامبر. ساعت نمايش ويدئوآرت: شنبه ها ٤تا٨ عصر و يكشنبه ها ٤تا ٦ عصر.

اجراى بزرگ ويدئو آرت : ٩ نوامبر ساعت ٩.١٥ شب.

بازدید از این نمایشگاه رایگان می باشد.

آدرس: 14-18 ‏rue de la Tour des Dames 75009 PARIS

centre d’Animation” Nouvelle Anthènes