فستيوال اروپایی فیلم های مستند ایرانی در پاریس

فستيوال اروپایی فیلم های مستند ایرانی در پاریس در تاریخ ۴ ، ۵ و ۶ فوریه ۲۰۲۲.

مکان : cinéma l’Entrepôt, Paris 75014

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید .