دسته: آموزش زبان فرانسه به زبان ساده

آموزش زبان فرانسه (درس سوم)

در درس اول و دوم علاوه بر یادگیری مفاهیم مقدماتی زبان فرانسه و یادگیری دو فعل داشتن و بودن، به مبحث اعداد پرداختیم. در این درس یادگیری عددها را ادامه می‌دهیم و پس از...

آموزش زبان فرانسه (درس دوم)

در درس نخست به معرفی الفبای زبان فرانسه و همچنین یک مکالمه ساده پرداختیم. در این درس دو فعل بسیار مهم و فعل‌های پایه‌ای در زبان فرانسه را آموزش می‌دهیم. برای حمایت از ما...

آموزش زبان فرانسه (درس اول)

در این دوره آموزشی تلاش می‌کنیم زبان فرانسه را به شیوه‌ای ساده و به زبان فارسی به همه فارسی‌زبانان عزیز آموزش دهیم. در درس نخست به معرفی الفبای زبان فرانسه و همچنین یک مکالمه...