دسته: مقالات

زن، زندگی، آزادی

مطلبی از سمیه میرزایی اگر با مفهوم عمیق لائیسیته آشنا بودن ودولت آن را اجرا میکرد ما در ایران با این حجم از اعتراضات را شاهد نبودیم و اگر بر طبق آن دین از...

تفاوت لائیسیته و سکولاریسم چیست؟

نویسنده: سمیه میرزایی جونیانی انقلاب فرانسه، زمینه ي پیدایش دیدگاهها و مفهومهایی چون لائیسیته و سکولاریسم بـود. اگـر چه بسیاري در ایران و جهان عرب، این دو پدیده را یکي مي دادند، امـا بـا...