برچسب: استخر لاتن

آن‌چه که درباره کاخ ورسای نمی‌دانیم!

کاخ ورسای را مدیون دلخواسته‌گی شدید لویی چهاردهم هستیم. او که لقب «پادشاه خورشید» را به خود داده بود همیشه میخواست برای خودش کاخی داشته باشد که خودش برای خودش ساخته باشد. نه این...