برچسب: اسلام و ژئوپولیتیک

سخنرانی مراد فرهادپور با موضوع «اسلام و ژئوپلیتیک» در پاریس

مراد فرهاد پور، نویسنده و فیلسوف سرشناس ایرانی روز پنجشنبه (۲۹ اکتبر) در دانشگاه پاریس ۸ سخنرانی خواهد کرد. این سخنرانی با موضوع «اسلام و ژئوپلیتیک» و به زبان انگلیسی خواهد بود. فرهادپور از...