برچسب: اشعار فارسی

سخنرانی رضا افشار نادری پیرامون ترجمه اشعار فارسی

با هماهنگی انجمن فرهنگ آزاد، رضا افشار نادری استاد ادبیات فارسی، شاعر و مترجم پنج شنبه 30 ژوئن 2016 ساعت 19:00 تا 21:00 سخنرانی به زبان فرانسه با موضوع «la traduction à l’épreuve de...