برچسب: انجمن اجتماعی فرهنگی ایرانیان

برگزاری نمایشگاه نقاشی «م.سحر» در منطقه Créteil

انجمن اجتماعی فرهنگی ایرانیان در فرانسه قرار است نمایشگاهی از آثار نقاشی م.سحر، هنرمند ایرانی برگزار کند. این نمایشگاه از روز هشتم آوریل شروع به کار خواهد کرد و تا هفدهم این ماه ادامه...