برچسب: انجمن فرهنگ ایران

مروری بر اشعار شاعران معاصر ایرانی در پاریس

انجمن فرهنگ ایران در نظر دارد یک جلسه سخنرانی و شعرخوانی پیرامون شعر معاصر ایران در پاریس برگزار کند. در این جلسه رضا نادری افشار به زبان فرانسه درباره اشعار معاصر ایران به سخنرانی...