برچسب: ایران شناسی

جلسه گفت و گو درباره آینده ایران شناسی در فرانسه

کتابفروشی Tiers Mythe در نظر دارد هفدهم دسامبر، جلسه سخنرانی و گفت و گو را درباره ایران با حضور ژان پیر دیگارد برگزار کند. در این جلسه آقای دیگارد درباره آینده ایران شناسی در...