برچسب: برنامه تلویزیونی

شبکه ارته: برنامه متروپلیس از فعالیت‌های هنری در تهران سخن می‌گوید

برنامه تلویزیونی متروپلیس که هر هفته از شبکه ارته پخش می‌شود به موضوعات فرهنگی (سینما، ادبیات، معماری، نمایش، نقاشی و غیره) می‌پردازد. هفته گذشته بخشی از این برنامه به تهران اختصاص داده شده است....