برچسب: بر بالهای شاعران فارسی

سخنرانی با موضوع «روح جامعه ایرانی در اشعار شاعران فارسی» در پاریس

لیلی انور قرار است روز اول آوریل در یک جلسه سخنرانی به موضوع اشعار فارسی بپردازد. این جلسه سخنرانی که «بر بالهای شاعران فارسی» نامگذاری شده به ارتباط اشعار فارسی و روحیه جامعه ایرانی...