برچسب: بیتا بهار مست

نمایشگاه نقاشی و جشن نوروز در پاریس ۱۳

انجمن «Setak» به مناسبت نوروز نمایشگاهی از آثار بیتا بهار مست و مریم جعفری برگزار می‌کند. این انجمن همچنین روز نوزدهم مارس مراسم جشنی به مناسبت نوروز برگزار خواهد کرد. نمایشگاه آثار هنرمندان ایرانی...