برچسب: تاریخ ایران

نشست بررسی تاریخ ایران از «هخامنشیان تا کنون» در پاریس

پائول ویلارد، مورخ و باستان شناس فرانسوی، قرار است در یک سخنرانی به وضعیت ایران در گذر زمان بپردازد. آقای ویلارد در این سخنرانی به وضعیت ایران از زمان هخامنشیان تا روزگار کنونی پرداخته...