برچسب: جامعه ایرانی

برنامه یک روزه با موضوع «چشم‌اندازهای مختلف از جامعه ایرانی» در پاریس

امیر امیری، مهران عسگری، لئتیسیا فرونوال و مونیکا موسوی برنامه‌ یک روزه‌ای ترتیب داده اند که طی آن سخنرانی‌هایی با موضوع «چشم اندازهای مختلف از جامعه ایرانی» اجرا خواهد شد. این برنامه در روز...