برچسب: جشنواره

آغاز پنجمین جشنواره “دوهفته فرهنگ ایران” در استراسبورگ

به زودی پنجمین جشنواره “دو هفته فرهنگ ایران” با همکاری شهرداری استراسبورگ و انجمن فرهنگی استراس‌ایران آغاز به کار خواهد کرد. در طی این دو هفته برنامه‌های مختلف از جمله اجرای موسیقی، کارگاه آموزشی...

جشنواره بین المللی سینمای ایران در تبعید

انجمن هنر در تبعید (Art en exil ) چهاردهمین جشنواره بین‌المللی سینمای ایران در تبعید را برگزار خواهد کرد. در این جشنواره فیلم‌های بلند، کوتاه، مستند و تخیلی و همچنین فیلم‌هایی که در جشنواره‌های...