برچسب: حسن بهنام

سفر به نغمه های کوه های زاگرس با نوای گروه چکاوک

گروه موسیقی چکاوک قرار است روز چهارم فوریه در پاریس به اجرای کنسرتی با نام زاگرس بپردازد. در این کنسرت قرار است قطعاتی از موسیقی نواحی لرستان، کرمانشاه و کردستان، نواحی اطراف کوه های...