برچسب: دوره زبان فرانسه

دوره‌های زبان فرانسه برای دانشجویان، پناهجویان و اتباع خارجی در فرانسه

موسسه فرانسوی Ocm-Ceasil دو دوره زبان فرانسه (در دو ترم در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶) برای دانشجویان، پناهجویان و اتباع خارجی در فرانسه برگزار می‌کند. این دوره‌ها از اکتبر امسال آغاز و تا ژوئیه...