برچسب: رهی معیری

گفتگو با شروین پاداش‌پور، شاعر ایرانی ساکن فرانسه

شروین پاداش‌پور، شاعر ایرانی ساکن فرانسه به تازگی کتابی با عنوان «منم یک زن» به رشته تحریر درآورده که توسط انتشارات «کتاب ارزان» در استکهلم به چاپ رسیده است. خانم پاداش‌پور در گفتگو با...

انتشار کتاب «منم یک زن» به همت شاعر ایرانی ساکن فرانسه

شروین پاداش‌پور، شاعر ایرانی ساکن فرانسه کتابی با عنوان «منم یک زن» به رشته تحریر درآورده که قرار است به زودی منتشر شود. خانم پاداش‌پور در گفتگو با تارنمای ایرانیان فرانسه گفته است که...