برچسب: شب صوفی

شب صوفی در پاریس

سومین برنامه از شب صوفی با حضور رانا گرگانی و تعدادی از اجراگران هنر رقص و همچنین آنتوان مورینو، اجراکننده ساز کوبه ای برگزار خواهد شد. رانا گرگانی فرهنگ پارسی را با زبان رقص...