برچسب: شهرزاد و شهریار

انتشار کتاب «گفتگوی شهرزاد و شهریار» به زبان فرانسه

به تازگی کتاب «گفتگوهای شهرزاده و شهریار» نوشته جلال ستاری به زبان فرانسه منتشر شده است. بحث درباره گفت و گو میان «شهرزاد» و «شهریار» در داستان هزار و یك شب مقوله اصلی این...