برچسب: صبح تازه

کنسرت اردشیر آذرین با عنوان «صبح تازه» در پاریس

اردشیر آذرین، نوازنده پیانیست سبک جاز به همراه گروه خود کنسرتی در پاریس با عنوان «صبح تازه» برگزار می کند. این کنسرت روز ۲۸ اکتبر و از ساعت ۲۰:۳۰ در منطقه پاریس دهم برگزار...